Игри

Информация за страница Две могили

Две могили е град, който се намира в Северна България. Разположен е в област Русе и е административен център на едноименната община. Общината е разположена в Източната част на Дунавската хълмиста равнина върху обща площ от 345 кв. км. Заема малко повече от 13 % от територията на област Русе. В нейната територия влизат общо 12 населени места – това са Баниска, Батишница, Бъзовец, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, Помен, Пепелина, Широково и Чилнов. Градът е също така административен център и се намира на 32 км от Русе. Първите сведения за праисторическото селище са намерение в предверието на пещерата Орлова чука край село Пепелина. Намерени са каменни и кремъчни оръдия на труда, както и кости от пещерна мечка и елен. Според специалистите останките датират от около 4000 г. пр. Хр., т.е. през палеолита. Става въпрос в по-конкретен план за мустоерската епоха, а има и керамични фрагменти от енелита – каменно – медната епоха. Керамичните части с елементи от тази епоха, както и наличието на селища при селата Кацелово и Каран Върбовка са сигурни доказателства, че по това време в района на Две могили е съществувал човешки живот. Наблизо край града и селата Червен, Пепелина, Широково, Пиргово, Баниска, Батишница и Мечка има антични и късно-антични некрополи и крепости. В началото на 6-ти век по нашите земи се заселват славяни, а през 7-ми век идват прабългарите, които са основателите на българската държава. На 4 км югоизточно от града се намира средновековно селище в местността Кованлъка. При разравянето на почвата в продължение на години са откривани останки от основи, тухли и керемиди, а също и късове от домашни съдове.

                Що се отнася за първите писмени сведения за Две могили, те са намерени в съхранявани в Ориенталския отдел на Националната библиотека турски документи. Това са предимно данъчни регистри, от които може да се добие обща представа за големината на селището, неговия народностен характер, както и за поминъка на хората. В града няма паметници, които да свидетелстват за продължителни боеве по време на Руско – турската освободителна война. Запазени са обаче гробове на погребани в града руски войници. В района също така има много паметници, напомнящи за люти сражения край селата Обретеник, Тръстеник, Кацелово, Иваново, Мечка и др. Според разкази когато войната започва, в града нахлуват големи орди от башибозуци и черкези. Възрастните хора успяват да избягат към село Горно Абланово, освободено от руснаците. Децата пък остават скрити в бъзака и така турците не ги намират, въпреки че опустошават селото. Точната дата на влизането на руснаците в Две могили е 6 юли 1877 г., когато втора бригада от 33-та пехотна дивизия превзема височините в селото в посока североизток, а щабът на дивизията се намира в селото. В периода между 20 и 30 септември в града – тогава село – е струпана огромно количество войска за предстоящата решителна битка, която започва скоро край селата Тръстеник, Кацелово, Мечка, Пиргово и Иваново. При Мечка турците са разбити, като неслучайно на Докторския паметник в София редом с имената на Шипка и Плевен стои и това на Мечка. Две могили се оказва в центъра на военните действия.

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker